MASA - OPRUGA SUSTAV
NISKOFREKVENTNI PRIČVRSNI PRIBOR ZA TRAMVAJSKI KOLOSIJEK
PRIMJENA TEHNIČKOG RJEŠENJA

 

2. PRIMJENA TEHNIČKOG RJEŠENJA

2.1 UGRADIVOST PRIČVRSNOG PRIBORA

Prikazani pričvrsni pribor moguće je ugraditi na dva poznata načina : Direktno i Inverzno. Minimalna potrebna debljina temeljne armirano betonske ploče iznosi 160 mm.


2.1.1 DIREKTNA UGRADNJA PRIČVRSNOG PRIBORA

Direktna ugradnja pričvrsnog pribora podrazumijeva prethodno postojanje ili izvođenje temeljne betonske ploče, te izradu nivelacionog sloja između donje površine pričvrsnog pribora i gornje površine temeljne ploče. Pri ovom načinu ugradnje na priboru se predviđaju sidreni vijci kao vezni elementi pribora i temeljne ploče. S obzirom da je izmjenjivost elastomerskih podloški jedan od uvjeta dizajna,  predviđa se upotreba zaštitne kutije, kako bi bila moguća izmjena donje elastomerske podloške.
2.1.2 INVERZNA UGRADNJA PRIČVRSNOG PRIBORA

Inverzna ugradnja pričvrsnog pribora podrazumijeva naknadno izvođenje temeljne armirano betonske ploče na po smjeru i visini uređenom kolosijeku. Ovaj način kolosijeka pogodan je pri izradi potpuno novog kolosijeka kada se izvodi nova armirano betonska temeljna ploča. Pri inverznoj ugradnji pričvrsnog pribora potreban je posebni sidreni element, koji se uobičajeno izvodi od čeličnog profila ili od predfabriciranog armirano betonskog elementa. Sidreni elementi mogu se obložiti elastomerom zbog povećanja elastičnosti sustava.

2.1.2.1 SIDRENI ELEMENT OD ČELIČNOG PROFILA

Izvodi se od čeličnog profila HE-A 120. Izuzetno pouzdan i provjeren u praksi. Moguća ugradnja u armirano betonsku temeljnu ploču minimalnih dimenzija poprečnog presjeka 1500 x 160 mm.


Provjera naprezanja na kontaktu sidrenog elementa HE-A 120 i betonske temeljne ploče.


2.1.2.2 ARMIRANO BETONSKI SIDRENI ELEMENT

2.1.3 PRIMJENA PRIČVRSNOG PRIBORA U SUSTAVU "MASA – OPRUGA"

"
Masa – Opruga" sustavi se primjenjuju kod traženja izuzetno niske, kontrolirane, vlastite frekvencije konstrukcije kolosijeka. Prikazani pričvrsni pribor moguće je primijeniti i u takvim sustavima. Jedan od prijedloga primjene prikazan je na donjoj slici.
2.2 ZATVARANJE KOLOSIJEKA

Tramvajski kolosijek izrađen uz uporabu niskofrekventnog pričvrsnog pribora moguće je zatvoriti svim poznatim načinima zatvaranja kolosijeka, a naročito je pogodan za zatvaranje tramvajskog kolosijeka predfabriciranim betonskim pločama, zatvaranje tramvajskog kolosijeka asfaltom na betonskom sloju ili zatvaranje travom.

3. EKONOMSKI ASPEKTI PRIMJENE TEHNIČKOG RJEŠENJA


Pozitivne ekonomske aspekte primjene niskofrekventnog pričvrsnog pribora prilikom popravka ili izgradnje tramvajskog kolosijeka možemo promatrati kao kratkoročne i dugoročne.

3.1 KRATKOROČNI EKONOMSKI ASPEKTI

Kratkoročni ekonomski aspekti mogu se promatrati kao ušteda prilikom ugradnje niskofrekventnog pričvrsnog pribora u odnosu na standardni pričvrsni pribor u primjeni.

Primjenom niskofrekventnog pričvrsnog pribora prilikom inverzne ugradnje ostvarila ušteda od cca. 17%, a prilikom direktne ugradnje ostvarila bi se ušteda od cca. 7%.

3.2 DUGOROČNI EKONOMSKI ASPEKTI

Dugoročni ekonomski aspekti mogu se promatrati kroz godišnje potrebnu količinu sredstava uloženih u održavanje tramvajske pruge. Potrebna godišnja količina sredstava jednaka je Σ Kolosijeka * cijena po 1m' / Trajnost. Trajnost je ovisna o pritisku u pričvrsnom mjestu, te se može očekivati 5-10% veća trajnost primjenom niskofrekventnog pričvrsnog pribora, a time i toliko manja potrebna godišnja količina sredstava.

Također ne treba smetnuti s uma da je cijena nekretnine u okolici tramvajske pruge djelomično ovisna i o ekološkom djelovanju pruge na objekte. Primjenom niskofrekventnog pričvrsnog pribora došlo bi do bitnog smanjena vibracije i buke što bi se pozitivno odrazilo na cijenu nekretnina u okolici pruge.


PREGLED OSTVARENIH CILJEVA

CILJ OSTVARENO NEOSTVARENO
univerzalna primjenjivost  
ugradivost inverzno i direktno  
vlastita frekvencija kolosijeka niža od 10 Hz  
napadne sile na pričvrsnom mjestu manje  
veće aktivirane sile u priteznim elementima  
visok stupanj rastavljivosti  
mogućnost zamijene za sve postojeće pričvrsne pribore  
mogućnost prihvata bilo kojeg tipa žljebaste tračnice  
mogućnost korištenja više vrsta elastičnih stezaljki  
mogućnost povećanja ili smanjenja elastičnosti  
jednostavna zamjena svih elemenata bez razaranja  
praćenje mjera tolerancije nožice tračnice na više  
strujno izoliran  
primjenjiv pri izvedbi niskofrekventnih kolosijeka  
svi elementi pričvrsnog pribora mogu se proizvesti u hrvatskoj  
niža cijena tramvajskog kolosijeka u odnosu na postojeće sustave  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natrag na vrh stranice