MASA - OPRUGA SUSTAV
NISKOFREKVENTNI PRIČVRSNI PRIBOR ZA TRAMVAJSKI KOLOSIJEK
PRIMJENA TEHNIČKOG RJEŠENJA

 

1. NISKOFREKVENTNI PRIČVRSNI PRIBOR ZA TRAMVAJSKI KOLOSIJEK

1.1 SMJERNICE PRI DIZAJNIRANJU PRIČVRSNOG PRIBORA

Pri dizajniranju pričvrsnog pribora korištene su slijedeće opće suvremene smjernice za kolosijeke lake željeznice:

 1. Težnja da vlastita frekvencija kolosijeka bude niža od 10 Hz
 2. Težnja da su napadne sile na pričvrsnom mjestu što manje
 3. Težnja da aktivirane sile u priteznim elementima pričvršćenja budu što veće

Također se vodilo računa o slijedećim faktorima:

 1. Neovisnost komponenti – Preferiranje sastavnih elemenata pričvrsnog pribora koje je moguće proizvesti u Hrvatskoj
 2. Provjerenost komponenti – Preferiranje sastavnih elemenata pričvrsnog pribora koji su po svojoj funkciji i materijalu izrade poznati i u praksi provjereni.
 3. Jednostavnost - Preferiranje sastavnih elemenata pričvrsnog pribora koji prilikom ugradnje i u procesu održavanja ne zahtijevaju posebna znanja i postupke.

Uz to su se, shodno praćenju funkcije postojećih pričvrsnih pribora na tramvajskoj kolosiječnoj mreži u Zagrebu, na pričvrsni pribor postavili slijedeći zahtjevi:

 1. Pričvrsni pribor mora, prema mjesnim odrednicama, biti univerzalno primjenjiv.
 2. Pričvrsni pribor mora biti ugradiv inverzno i direktno
 3. Pričvrsni pribor mora moći zamijeniti sve postojeće pričvrsne pribore na kolosiječnoj mreži Zagreba uz primjenu postojećih elemenata zatvaranja kolosijeka i postojeće temeljne ploče.
 4. Pričvrsni pribor mora moći prihvatiti bilo koji tip žljebaste tračnice.
 5. Pričvrsni pribor mora posjedovati visok stupanj rastavljivosti.
 6. Pričvrsni pribor može koristiti više vrsta elastičnih stezaljki.
 7. Pričvrsni pribor posjeduje mogućnost povećanja ili smanjenja elastičnosti.
 8. Pričvrsni pribor omogućuje jednostavnu zamjenu svih elemenata.
 9. Pričvrsni pribor može pratiti mjere tolerancije nožice tračnice na više.
 10. Pričvrsni pribor je strujno izoliran.
 11. Pričvrsni pribor može biti primijenjen pri izvedbi niskofrekventnih kolosijeka.
 12. Svi elementi ponuđenog pričvrsnog pribor mogu se proizvesti u Hrvatskoj.
 13. Pretpostavljena cijena izgradnje ili rekonstrukcije tramvajskog kolosijeka uz uporabu takvog pričvrsnog pribora treba biti niža od do sada primijenjenih pribora.

1.2 KONCEPCIJA PRIČVRSNOG PRIBORA

Smanjenje sile u pričvrsnom mjestu moguće je postići jedino povećanjem elastičnosti pričvrsnog pribora što ukazuje da pričvrsni pribor mora biti tzv. dvostruko elastičan. Model dvostruko elastičnog pričvrsnog pribora prikazan je na donjoj shemi.

1.1 OSNOVNI ELASTOMERSKI SENDVIČ


POZ NAZIV
1 Stojeći "T" vijak
2 Samokočiva navrtka
3 Prstenasta podloška
4 Elastomerska pritiskalica
5 Izolacioni prsten
6 Sidreni vijak
7 Elastomerska podloška
8 Elastomerska podloška
9 Čelična podložna ploča1.2 ELASTIČNE PRITISKALICE Ps

Obzirom na horizontalna naprezanja otvorenog kolosijeka, od pritiskalice se traži slijedeće: Što veća pritisna sila i neprestani kontakt sa nožicom tračnice u svim uvjetima. Za izvršenje tog zahtjeva odabrane su dvije pritiskalice:


1.2.1 PRITISKALICA SKL2

Pritiskalica velike pritisne sile, dovoljne elastičnosti , provjerena i široko rasprostranjena. Oslanja se na plastični element (noryll) i priteže pomoću “T“ vijka i matice. Predviđena pritisna sila Ps ~ 1500 daN, što daje nultu deformaciju gornjeg elastomera.

1.2.2 NISKOPROFILNA LIMENA PRITISKALICA

Niskoprofilna limena pritiskalica djeluje samostalno bez dodatnog oslonca. Izrađena je od lima i pritisak se aktivira na gornjem elastomeru zavrtanjem matice. Izuzetno je niskog profila i ne zahtjeva plastičnu dosjednu podlogu.

1.3 ELASTIČNE PRITISKALICE Pp

Od elastične pritiskalice traži se što veća pritisna sila i neprestani kontakt s nožicom tračnice u svim uvjetima. Pritiskalica Pp sačinjena je od viskoelastičnog materijala – elastomera iz razloga što je moguće postići daleko veću pritisnu silu u odnosu na pritiskalice poput čelične opruge i s obzirom na viskoelastična svojstva (spoj opruge i amortizera) viskoznim tečenjem pretvara dio ulazne energije deformacije u toplinsku.

1.4 ELASTOMERSKE PODLOŠKE

Elastomeri su viskoelastični elementi čija su elastična svojstva definirana sa tvrdoćom mjerenom u Shorima (Sh) i oblikom.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natrag na vrh stranice