MASA - OPRUGA SUSTAV
NISKOFREKVENTNI PRIČVRSNI PRIBOR ZA TRAMVAJSKI KOLOSIJEK
PRIMJENA TEHNIČKOG RJEŠENJA

 

MASA - OPRUGA SUSTAV


Smanjenje vibracija i buke u naseljima


Tramvajski kolosijek najčešće prolazi naseljenim gradskim područjima i uglavnom je smješten u kolniku prometnice. Osim uobičajenog zahtjeva pouzdanog prihvaćanja i provođenja opterećenja od tramvajskog vozila na tlo, konstrukcija tramvajskog kolosijeka mora omogućiti prometovanje cestovnih vozila po kolosijeku. U svojoj suštini tramvajski promet predstavlja, kao i svi drugi oblici gradskog prometa, smanjenje kvalitete života u gradovima uslijed emisije buke i vibracija. Nastajanje buke i vibracija uzrokovano je nepravilnostima između kotača i tračnice kao i dinamičkom deformacijom kolosijeka. Protok vibracija sa konstrukcije kolosijeka kroz tlo na zgrade u okolini može uzrokovati pojavu rezonantnih frekvencija u elementima zgrada što negativno utječe na ljude i samu zgradu dok se kao sekundarna pojava pojavljuje buka, koja također krajnje nepovoljno djeluje na ljude.

Jedna od dokazano najučinkovitijih mjera za smanjenje nepovoljnog utjecaja buke i vibracije je primjena „MASA – OPRUGA“ sustava tj. MO konstrukcija. MO konstrukcije su elastičnim elementima odvojene od okoline i predstavljaju zaseban dinamički sustav sa kontroliranom vlastitom frekvencijom. Vlastita frekvencija MO konstrukcija kreće se u području 5 – 10 Hz, što je uglavnom ispod rezonantnih frekvencija elemenata zgrada.
KONCEPCIJA

Pri dizajniranju MO sustava postavljene su slijedeće smjernice:

            Težnja da vlastita frekvencija konstrukcije bude niža od 10 Hz.
            Težnja da se sustav smjesti u prostor poprečnog presjeka širine 2 m i visine 0.25 m.
            Težnja da sustav bude ugradiv bez posebnih transportnih sredstava i alata.
            Težnja da sustav bude razgradiv bez razaranja osnovnih elemenata.
            Težnja da sustav svojom estetskom komponentom obogaćuje urbani prostor.

Konstrukcije tramvajskih kolosijeka većinom se temelje na uporabi žljebaste tračnice 60R, čija visina iznosi 180 mm. Iz zahtjeva 2. Smjernica pri dizajniranju MO sustava proizlazi da primjena navedene tračnice nije moguća pa je odabrana nisko profilna tračnica visine 70 mm, a čije su geometrijske karakteristike vozne površine jednake kao kod žljebaste tračnice 60R. Zbog karakteristika poprečnog presjeka nisko profilna tračnica zahtijeva kontinuirano oslanjanje. Kao osnovna masa, za kolosijek širine 1000 mm, primjenjuje se predfabricirani AB element dimenzija 1240 × 1600 × 180 mm sa utorima za smještaj tračnica, koje su položene na viskoelastičnu profiliranu traku te umetanjem viskoelastičnih profila fiksirane u kolosijek.

AB element leži na četiri iznivelirana viskoelastična elementa koji su postavljeni na temeljnu betonsku ili AB ploču minimalne debljine 150 mm. Bočna opterećenja elastično preuzimaju dva bočna betonska elementa sa viskoelastičnom trakom umetnutom između njih i centralnog AB elementa.