USLUGEProjektiranje


Idejni projekti
Glavni projekti
Izvedbeni projekti
Predinvesticijske i investicijske studije

Zasebno nudimo kao dijelove Vaših projekata


Proračune čeličnih i AB konstrukcija
Radioničke nacrte
Planove armature
Oplatne nacrte
Projekte montaže
Proračun konstrukcija u smislu smanjenja troškova radova i materijala

Nadzor


Stručno savjetovanje u svim fazama vašeg projekta
Kontrola procesa u gradnji
Nadzor nad građenjem
Kontrola kvantitete i kvalitete radova


TroŠkovnici


Izrađujemo troškovnike za sve vrste objekata – privatni, stambeni i poslovni objekti, javni objekti, industrijski objekti, troškovnici uređenja okoliša, troškovnici uređenja interijera...


Sa stalnim timom kooperanata pokrivamo sve projektne zahtjeve.